Halkbekämpning – så går det till

Under vintermånaderna riskerar våra gång-, cykel- och bilvägar att bli rejält hala när temperaturen sjunker. Halkan förändras i och med temperaturen och det kan vara väldigt svårt att garantera halkfria vägar i ett samhälle. Oftast anlitas en firma som gör markentreprenad för att ta hand om halkbekämpningen och de kan använda sig av en rad olika metoder beroende på omfattning, vägtyp och väder. Vanligast är att man använder sig av saltlake och grus i olika utsträckning för att bekämpa halkan. Viktigt är där att markentreprenaden är flexibel och kan anpassa sig efter förändringar i väderlek.

Först och främst är det viktigt att markentreprenaden utformar något som liknar en rangordning – någon typ av lista som visar i vilken ordning halkbekämpningen ska utföras. Där listar man de viktigaste vägarna och sträckorna först och sedan, i dalande prioritet, de övriga områdena som ska halkbekämpas. De viktigaste sträckorna brukar vara lokaltrafiknätet, större infarts- och genomfartsleder samt vissa prioriterade gång- och cykelbanor som leder in och ut från samhället. Därefter följer oftast de övriga gång- och cykelbanorna och till sist mindre vägar och gator som ligger i bostadsområden. På detta sätt kan man försäkra sig om att det allra viktigaste blir utfört först så att det inte missas i fall något oväntat inträffar. Extra viktigt att hålla stora leder och vägar öppna så att akutpersonal kan ta sig fram om olyckor skulle inträffa

Halkbekämpning på cykel- och gångbanor

På cykel- och gångbanor använder man ofta en metod som kallas sopsaltning. Den innebär att man sopar bort snön istället för att ploga bort den och sedan applicerar en blandning av salt och vatten som är skonsam mot såväl miljön som cykelbanan själv. Vid kallare temperaturer och större nederbörd plogas banorna istället och en grusblandning sprids för att bekämpa halkan. Saltblandningen fungerar endast ner till -10 grader. De olika metoderna har olika fördelar. Många upplever att det känns tryggare att gå på gångbanor där det grusats då det är lätt att se var man ska sätta fötterna för att inte halka. Vid sopsaltning kan det vara svårare att upptäcka hala fläckar som maskinen missat.

Halkbekämpning på bilvägar

När man bekämpar halka på bilvägarna är det även vanligt med saltlake som huvudmetod. Först sopas vägarna och sedan appliceras saltlaken. Saltlaken  är betydligt mer skonsam än vägsalt och har därför blivit allt mer populär bland kommuner runt i landet. Inte bara då på grund av att den är skonsam mot miljön och vägarna utan också på grund av att den håller vägarna halkfria längre än andra metoder. Längre norrut där temperaturen ofta understiger -10 grader är det dock vanligare med grus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *