Fäll inte träd i Stockholm på egen hand

Rubriken ska inte ses som någon uppmaning til någon ny Almstrid likt den som skedde i Kungsträdgården på 60-talet. Nej, vår uppmaning gäller istället ur ett rent säkerhetsperspektiv och där man helt enkelt riskerar lite för mycket genom att fälla träd i Stockholm. Detta som privatperson och i synnerhet som boende i ett villaområde. Vi börjar med att peka på några anledningar till varför vi anser att trädfällning i ett tätbebyggt område alltid ska ske av professionalla arborister (som är yrkesnamnet på trädfällare):

• Skaderisken. Får du ett träd över dig så är det i många fall god natt – för evigt. De här gäller även en större gren och det gäller definitivt sett till fallrisken. Kort sagt, klättrar du upp i ett träd för att hugga ner någon gren som skimmer eller som är rutten så kommer du att befinna sig på hög höjd och du kommer vid ett fall att utmana ödet. Troligt är att du – liksom andra – kommer att strunta i säkerheten och att du kommer att tänka att det handlar om tio minuters – lätt! – jobb. Det gör det inte.
• Din egendom. Har du räknat med vinden? Vet du var det första hugget ska ske? Kan du räkna på var trädet kommer att falla och kan du avgöra huruvida du kan ta trädet i ett stycke eller om du måste dela upp det i flertalet mindre? Förmodligen inte. Det finns således en stor risk i att din trädfällning slutar med att ditt hus i Stockholm skadas ganska rejält. Antingen det, eller…
• Din grannes egendom. Här har vi anledningen till varför just ett villaområde eller något annat tätbebyggt område och en trädfällning i Stockholm i ett sådant bör ske med hjälp av professionella händer och inte av dig som lekman. Avstånden till grannar, till bilar, till personer – barn! – är för små för att du ska riskera något.

Ta hjälp med din trädfällning

Om vi ser till vad du får för pengarna genom att anlita ett företag för din trädfällning så kan vi rada upp några punkter som visar hur ett sådant jobbar vid ett standarduppdrag.

– Noggrann analys. En trädfällning i ett tätbebyggt område sker först efter en noggrann analys av A) trädets skick och vilket typ av träd det handlar om B) trädets storlek C) avstånd till grannar, avstånd till hus och avstånd till exempelvis en parkering. Först då denna är gjord så kan man sätta igång med själva jobbet och inte sällan så sker en så kallad sektionsfällning. Som namnet väl antyder här så kapar man trädet i olika sektioner och minimerar därigenom risken för skador.
– Säker fällning: arbetet genomförs metodiskt och säkert; utan att några olyckor sker och där företaget i fråga med van hand tar ner trädet.
– Efterarbete. Trädet forslas bort och läggs på en miljöstation där det hanteras efter konstens alla regler. Stubben tas bort genom en fräsning – om du vill det förstås – och du kommer inom något år (till dess att gräset växt ut igen) inte att märka ett spår av det forna trädet.
– Betalningen. Är numera billigare än tidigare. Trädfällning ingår nämligen sedan den första augusti i det så kallade Rut-avdraget och det innebär att du kan dra av halva kostnaden för arbetet på din deklaration (med ett tak om 25.000 kronor/år/person)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *