Hur fungerar sökmotoroptimering?

Idag använder många Google eller någon annan sökmotor för att hitta information på internet. Bland all information och all text som finns gäller det att synas, sticka ut och hamna högt upp i träfflistan. Det gäller framför allt att visas på förstasidan och det kan sökmotoroptimering hjälpa till med. Det finns två metoder för att synas på Google och hamna högt upp i träfflistan, On page SEO och Off page SEO. SEO betyder ”search engine optimization” och är ofta den förkortning som används om sökmotoroptimering.

Tekniker för att förbättra rankningen i sökresultatet

On page SEO handlar om hemsidors konstruktion och struktur och innehållet på webbplatser, de texter som syns direkt på en hemsida. För att hamna på Googles första träffsida är det viktigt att använda relevanta ord i texterna på webbplatsen, det vill säga ord som ofta används när man söker efter information via en sökmotor. Inom sökmotoroptimering analyseras vilka sökord och dess relaterade sökord som används inom ett speciellt område, sedan ligger en stor del av fokuset på att införliva dessa ord i texterna på hemsidan. Utifrån den analysen ändras och uppdateras det befintliga innehållet och på så sätt förbättras platsen i träfflistan. Här arbetar man också med att nytt material ska vara kopplat till relevanta sökord så att även den nya informationen förbättrar platsen i träfflistan. För att sökmotorerna enkelt ska kunna bearbeta innehållet på en webbsida är det också viktigt att de interna länkarna är tydliga och har en bra struktur.

Off page SEO handlar om information och länkar från andra platser till en särskild hemsida. Här arbetar man med att bygga upp ett nät av länkar på hemsidor som relaterar till innehållet på en specifik hemsida. De här länkarna visar sökmotorn hur andra användare upplever hemsidan och används ungefär som recensioner eller röster. En sida som har många länkar från andra sidor tolkas som användbar och kommer högre upp i träfflistan. I Off page SEO används också sociala medier, något som håller på att få en större roll även inom det här området. Att som företag synas på många olika sociala medier är viktigt och ett väldigt bra sätt att öka kännedomen om sitt varumärke. Att ha ett bra och aktivt företgaskonto är gynnsamt eftersom användare lär känna företaget och ofta också går in företagets hemsida om de vill ha mer information.

För att lyckas med målet att synas på Google och hamna så högt upp som möjligt på deras förstasida behövs både On page SEO och Off page SEO. Innehållet på sidan behöver vara bra och tydligt och relevanta sökord måste användas. Sidan behöver också ha många kvalitativa länkar som är relaterade till innehållet på den specifika hemsidan. Sökmotoroptimering är alltså grunden för att framgångsrikt hamna högt upp i sökmotorernas träfflistor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *