Lösullsisolering i Uppsala för effektiv isolering

Lösullsisolering är ett effektiv och enkelt material att använda sig av när man ska isolera vid nybyggnation eller vid tilläggsisolering. Materialet är idag en av de vanligaste formerna av isolering som består av antingen stenull eller glasull. Lösull levereras i säckar och blåses sedan på plats när man isolerar. Tack vare den porösa och finfördelade lösullen isolerar lösull effektivt i alla utrymmen och täcker både rör och gammal isolering samtidigt som den letar sig ned i alla håligheter och vrår. Lösullsisolering kan användas för att effektivt isolera takbjälklag, golv och väggar.

När man isolerar med lösullsisolering i Uppsala lägger man ett skikt på mellan 30-50 procent, beroende på om det är tilläggsisolering eller ny isolering. Normalt brukar lösullisoleringen i taket spara upp till 15 procent av energikostnaderna samtidigt som miljöpåverkan minskas. När man isolerat med lösullsisolering i Uppsala är det viktigt att man inte placeras saker ovanpå isoleringen. Lösull fungerar bäst när den ligger poröst och tappar isoleringsförmåga när den blir packad. För oinredda vindar bör man därför bygga ett litet vindsförråd om man vill använda vinden som förvaringsplats för sina saker.

Vi är experter när det gäller isolering med Lösullsisolering i Uppsala. Vi har många års erfarenhet inom isolering och kan ge tips och råd och granska vinden så att det finns rätt förutsättningar för att isolera innan arbetet påbörjas. Det är viktigt att vindskonstruktionen är välgjord och att det finns en bra ventilation när man isolerar tak. Därför bör man alltid anlita professionell hjälp när man ska isolera taket med lösullsisolering. Att isolera med lösull är en effektiv och bra metod som både sänker energikostnaderna och samtidigt är säkert ur brandsynpunkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *